avís legal


El titular d'aquest lloc web és Núria Roura López amb domicili Crta. Balenyà num 36 atic de Taradell (c.p. 08552) Barcelona, amb NIF núm. 43629631-B. Podrà dirigir-se al nostre departament d'atenció al client mitjançant correu postal o bé per correu electrònic a l'adreça info@mainecoons.cat o al telèfon +34 676 26 56 90.

Núria Roura López posa a la seva disposició la informació sobre les activitats de mainecoons.cat, animals i serveis a través d'aquest lloc web. L'accés al lloc web és gratuït, existeixen determinats serveis als quals es podrà accedir d'acord amb les seves respectives condicions particulars d'ús, en les quals en tot cas es recullen els preus del animals o servei, indicant si s'inclouen o no els impostos aplicables i, si escau, les despeses d'enviament.

Queden reservats per Núria Roura López tots els drets de propietat industrial i intel·lectual. L'accés als continguts del lloc web no implica concessió de llicència d'ús dels indicats drets i, excepte autorització expressa dels seus titulars, queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o comunicació pública d'acord amb la legislació espanyola vigent.

Núria Roura López no es responsabilitza, ni garanteix que la informació del seu lloc web sigui completa, exacta i que estigui totalment actualitzada. Núria Roura López no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar-se a qui hagi accedit i utilitzat els continguts del seu lloc web o d'uns altres als quals s'hagi dirigit des del mateix.

Aquesta informació legal es completa amb la Política de Protecció de Dades Personals, amb les Condicions Generals d'Ús del lloc web i, si s'escau, amb les Condicions Particulars de cada producte o servei recollides en qualsevol dels llocs web de Núria Roura López.